ไฟฉุกเฉิน SUNNY

 

จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้าและเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่ชนิดแห้งตะกั่วกรดแบบปิดมิดชิด รวมถึงแบตเตอรี่ชนิด นิเกิล-เมทัลไฮดราย ซึ่งอยู่ในภายใต้ยี่ห้อ "ซันนี"

ผลิตภัณฑ์โคมไฟฉุกเฉินยี่ห้อ "ซันนี่" มีจำหน่ายใมท้องตลาดมายาวนานกว่า 45 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราได้จำหน่ายไปสู่ตลาดทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ร้านค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์กระจายสินค้า กลุ่มโมเดิลเทรดและรวมถึงบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

 ผลิตภัณฑ์ของซันนี่ ได้ผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้เป็นผู้ขายรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1102-2538 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2538 และได้รับมาตรฐาน มอก. 1355-2524 จนถึงปัจจุบันและมีการปรับปรุงพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับมาตราฐาน มอก.1355-2551


 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น MCU Series.png
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน :จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับแรงดันไฟเข้าเครื่อง :ไฟฟ้ากระแสสลับ 220โวล์ท 50เอิร์ท +/-10%ระบบควบคุม :ไมโครคอลโทรลเลอร์ ยูนิท ขนาด 8บิท (Micro co...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น NAU serirs.png
  คุณสมบัติสภาวะการทำงาน :จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับแรงดันไฟเข้าเครื่อง :ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50เอิร์ท +/-10%หลอดไฟ :LED ชนิด SMD ใช้เทคโนโลยี่ SMT (Surface Mount T...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SN 6V Series.jpg
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน :จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50เอิร์ท +/-10% หลอดไฟ :LED ชนิด SMD ใช้เทคโนโลยี่ SMT (Surface Moun...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น NAU Rainbow series.png
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน :จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50เอิร์ท +/-10% หลอดไฟ : LED ชนิด SMD ใช้เทคโนโลยี่ SMT (Surface Mou...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SN 12 V series.png
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50 เอิร์ท +/-10% รับรองหลอด : รับรองหลอดไฟ LED 12 โวลท์ (สวิทซ์ 1 ...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น CCU serire.png
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน :จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50 เอิร์ท +/-10% หลอดไฟ :จ่ายหลอดไฟ LED หรือ หลอดไฟ Halogen ที่ใช้แร...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 5,151