สถานที่รับผลิต - จำหน่ายเครื่องดักแมลง และน้ำยาสลายคราบมัน - ล้างเครื่ิองจักร (เครื่องดักแมลง, เครื่องไฟดักแมลง,เครื่องดักแมลงแบบกาว,แบบช็อต)(BULL CLEAN น้ำยาสลายคราบมัน ,ทำความสะอาดเครื่องจักร)

      

          แก้วเก้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจงานทางด้านวิศวกรรม อาธิ งานโครงสร้าง, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบ ปรับอากาศ, ระบายอากาศ, งานเชื่อมประกอบ, ตกแต่งภายใน ซึ่งงานด้านที่เราดำเนินการอยู่นี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง เราจึงตั้งใจศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร พนักงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยู่เสมอ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราว่า ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดี ที่สุด ไปจากเราทุกครั้งที่ให้บริการ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรม เช่น เครื่องไฟดักแมลง ,น้ำยาสลายคราบ,อุปกรณ์รอกโซ่ รอกไฟฟ้า, เครนโรงงาน เป็นต้น


         ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า : YES WE GO : ก้าวไปด้วยกัน
"เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรให้พร้อมแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว
และบริการที่ดียิ่งเพื่อความสำเร็จและการพัฒนาของลูกค้าที่ยั่งยืน"

 

ขอบเขตงานและบริการ Scope of service

                                  ผลิต – ประกอบ

                                                          *  เครื่องไฟดักแมลง,กระดาษกาว

                                                          *  ไฟฉุกเฉิน Emergency Light

                                 จำหน่าย

                                                            * จำหน่ายและติดตั้งเครื่องไฟดักแมลง

                                                            *  ไฟฉุกเฉิน Emergency Light

                                                            * ผลิตภัณฑ์น้ำยาสลายคราบมัน(Bull Clean)                                            

                                 งาน Project

                                                             * รับงานออกแบบและงานเขียนแบบต่างๆ

                                                              * ออกแบบ-ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า

                                                              * ออกแบบ-ติดตั้งระบบน้ำ,ระบบปั๊มน้ำแรงดันสูง 

                                                              * ออกแบบ/รับเหมางานโครงสร้าง อาคาร โกดัง

 

********************************************************************************************************************************************